Revisionskontoret

Revisionskontoret fungerar som en extern övervakningsenhet som är underställd stadsfullmäktige och revisionsnämnden. Revisionskontoret utvärderar tillsammans med revisionsnämnden hur de mål som satts upp av fullmäktige har uppnåtts och om dess verksamhet har ordnats på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionskontoret tar hand om en del av den lagstadgade revisionen i enlighet med det som avtalas med revisorn. Dessutom hjälper revisionskontoret revisionsnämnden med övervakning gällande redogörelser för bindningar.

Revisionskontoret har varit verksamt i över 110 år. Ämbetsverket grundades 1911 under namnet revisionskontoret. Det finska namnet revisiovirasto ändrades 1998 till tarkastusvirasto, det vill säga revisionskontoret.

Revisionskontorets verksamhet

Revisionskontoret leds av revisionschef Timo Terävä, OFR. Ämbetsverkets huvudsakliga processer är:

  • utvärdering, som utvärderingschef Timo Cantell ansvarar för.
  • revision, som revisionschef Arto Ahlqvist, OFR, ansvarar för.
  • övervakning av redogörelser för bindningar, som controller Vilma Lamminpää ansvarar för.

Ämbetsverket har 17 anställda. På revisionskontoret finns fyra OFR-auktoriserade revisorer.

Illustration. Fotograf: Jussi Hellsten.

I revisionskontorets verksamhetsberättelse (på finska) hittar du mer information om dess verksamhet samt ekonomi- och personaltal. Verksamhetsberättelser från tidigare år får du på begäran via e-post från tarkastusvirasto@hel.fi.

Revisionskontorets verksamhetsberättelse 2023 (pdf, på finska)

Revisionskontoret i media

Kauppalehti: Helsingin kaupungin tarkastusvirasto tarkkailee muiden laatua (31.01.2018)

Helsingin Henki -lehti: Laatupalkinto tuli iloisena yllätyksenä (04/2017)

Helsingin Henki -lehti: Lainassa valtiolta (01/2017)

Helsingin Henki -lehti: Tarkkuus palvelee koko kaupunkia (01/2016)

Bilder: Jussi Hellsten