Nämndens ledamöter och arbetsfördelning

Nuutti Hyttinen är ordförande för revisionsnämnden 2021–2025 och vice ordförande är Dani Niskanen. Revisionsnämndens sekreterare är Vilma Lamminpää, telefon 310 36581. Revisionsnämndens adress är PB 400, 00099 Helsingfors stad.

LedamöterSuppleanter
Nuutti Hyttinen, ordförande, Sannf.Marika Sorja
Dani Niskanen, vice ordförande, Saml.Leila Kaleva
Nita Austero, SDPPertti Hyvärinen
Iida Haglund, Saml.Juha Christensen
Sandra Hagman, VFJani Valpio
Mikael Jungner, RNKimmo Niemelä
Jussi Junni, GrönaVirve Magdaleno
Terhi Peltokorpi, CJukka Ihanus
Petrus Pennanen, SFPEmma Ringbom

Revisionsnämnden har delats upp i två kommittéer.

Kommittéernas revisionsområden och sammansättning: