Helsingfors stads revisionskontor

Revisionskontoret, som är underställt stadsfullmäktige och revisionsnämnden, fungerar som en extern övervakningsenhet för Helsingfors stad.

Ilmakuva Helsingin keskustasta. Kuvaaja: Jussi Hellsten.

Revisionskontoret utvärderar tillsammans med revisionsnämnden hur de mål som satts upp av Helsingfors stadsfullmäktige har uppnåtts och om dess verksamhet har ordnats på ett resultatrikt och ändamålsenligt sätt. Revisionskontoret tar hand om en del av den lagstadgade revisionen i enlighet med det som avtalas med revisorn. Dessutom hjälper revisionskontoret revisionsnämnden med övervakning gällande redogörelser för bindningar.

På dessa sidor

Söker du dessa?

Illustration. Fotograf: N2 Albiino och Marek Sabogal.

Utvärderingsberättelse

Bekanta dig med sammanfattningar som upprättats om de ämnen som revisionsnämnden utvärderat på Arviontikertomus.fi-sidan.

Ta del av utvärderingsberättelsen
Helsingfors centrumbibliotek Ode. Fotograf: N2 Albiino och Marek Sabogal.

Revisionsberättelse

Läs den senaste revisionsberättelsen.

Gå till revisionsberättelser