Kontaktuppgifter och respons

Ta kontakt

Revisionsnämnden
Revisionsnämndens sekreterare, Vilma Lamminpää
PB 400, 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Sörnäsgatan 1, 00580 HELSINGFORS
Telefon (09) 310 36581
E-post fornamn.efternamn(a)hel.fi

Revisionskontoret
PB 400, 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Sörnäsgatan 1, 00580 HELSINGFORS
Kontorets telefonnummer (09) 310 36 384
Fax (09) 310 36308
E-post tarkastusvirasto(a)hel.fi

Revisionsdirektör Timo Terävä
Telefon (09) 310 43126
E-post fornamn.efternamn(a)hel.fi

Revisionschef Arto Ahlqvist
Telefon (09) 310 36580
E-post fornamn.efternamn(a)hel.fi

Utvärderingschef Timo Cantell
Telefon (09) 310 73362
E-post fornamn.efternamn(a)hel.fi

Controller Vilma Lamminpää
Telefon (09) 310 36581
E-post fornamn.efternamn(a)hel.fi

Ge respons eller sök telefonnummer