Revisorns handlingar

Revisorns revisionsberättelse för räkenskapsperioden 2021 (pdf, på finska)

Revisorns revisionsberättelse för räkenskapsperioden 2020 (pdf, på finska)

Revisorns revisionsberättelse för räkenskapsperioden 2019 (pdf, på finska)

Illustration. Fotograf: N2 Albiino och Marek Sabogal.¨

Tidigare revisorns rapporter

Revisorns rapporter från tidigare år får du på begäran via e-post från tarkastusvirasto@hel.fi.

Skicka e-post

Bild: N2 Albiino och Marek Sabogal