Lautakunnan jäsenet ja työnjako

Tarkastuslautakunnan 2021-2025 puheenjohtajana toimii Nuutti Hyttinen ja varapuheenjohtajana Dani Niskanen. Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii Vilma Lamminpää, puhelin 310 36581. Tarkastuslautakunnan osoite on PL 400, 00099 Helsingin kaupunki.

Jäsenet Varajäsenet
Nuutti Hyttinen, puheenjohtaja, PS.Marika Sorja
Dani Niskanen, varapuheenjohtaja, Kok.Leila Kaleva
Nita Austero, SDPPertti Hyvärinen
Iida Haglund, Kok.Juha Christensen
Sandra Hagman, Vas.Jani Valpio
Mikael Jungner, Liik.Kimmo Niemelä
Jussi Junni, Vihr.Virve Magdaleno
Terhi Peltokorpi, Kesk.Jukka Ihanus
Petrus Pennanen, RKPEmma Ringbom

Tarkastuslautakunta on jakautunut kahteen toimikuntaan.

Toimikuntien tarkastusalueet ja kokoonpano