Lakisääteinen sidonnaisuus­ilmoitus

Sidonnaisuuspalvelu.fi

Olemme ottaneet käyttöön uuden verkkopalvelun sidonnaisuusilmoitusten valvontaan.

Lähetämme kaksi kertaa vuodessa ilmoitusvelvollisille muistutuksen tietojen päivittämisestä. Viestit Sidonnaisuuspalvelusta tulevat ProjectTopin osoitteesta. Voit myös käyttää alla näkyvää linkkiä tietojen päivittämiseen.

Jos olet uusi ilmoitusvelvollinen eikä tietojasi löydy Sidonnaisuuspalvelusta, olethan ensin yhteydessä tarkastusvirastoon: tarkastusvirasto(a)hel.fi.

Määrättyjen kaupungin luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tulee antaa tarkastuslautakunnalle ilmoitus sidonnaisuuksistaan.

Kuntalain 84 §:ssä on säädetty, että ilmoitus tulee antaa johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä virkatehtävän hoitamisessa. Tutustu Kuntalakiin Finlex-sivustolla.

Lähtökohtana on, että ilmoitusvelvollinen itse on vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä ja tietojen ajan tasalla pitämisestä. Tarkastusvirasto lähettää ohjeet sidonnaisuusilmoituksen tekemiseen ilmoitusvelvollisille sähköpostitse. Lisäksi tietojen päivittämisestä muistutetaan sähköpostitse kaksi kertaa vuodessa.

Tarkastuslautakunta valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kaksi kertaa vuodessa. Tarkastuslautakunnalla on valvontavelvollisuuteensa liittyen mahdollisuus kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uusi ilmoitus tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta. Täydennyspyyntömenettelyyn voidaan ryhtyä, jos tarkastuslautakunnan tietoon tulee sidonnaisuuksia, joista ei ole ilmoitettu.

Tiedot julkaistaan kaupungin verkkosivulla, ellei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Sidonnaisuusilmoituksia koskeva rekisteriseloste on luettavissa kaupungin Rekisteriselosteet-sivuilla.
Rekisteröidyn oikeudet ja niiden toteuttaminen

Ohjeita ja usein kysyttyjen kysymysten listaa täydennetään jatkuvasti (linkit löytyvät tämän sivun alareunasta). Tarkastusvirasto vastaa mielellään asiaan liittyviin kysymyksiin!

tarkastusvirasto@hel.fi
controller Vilma Lamminpää, puh. 09 310 36581
kaupunkitarkastaja Hanna Parkkonen, puh. 09 310 36468
tarkastusjohtaja Timo Terävä, puh. 09 310 43126

Löydät lisää tietoa Päätökset-palvelusta