Arvioinnin ja tarkastuksen organisointi

Tarkastusvirastoa johtaa tarkastusjohtaja Timo Terävä, JHTT. Viraston pääprosessit ovat arviointi, josta vastaa arviointipäällikkö Timo Cantell ja tilintarkastus, josta vastaa tarkastuspäällikkö Arto Ahlqvist, JHTT. Avainhenkilöiden yhteystiedot löytyvät kohdasta yhteystiedot.

Viraston henkilömäärä on 17. Heistä neljä on JHTT-tilintarkastajia.

Arviointi

Tarkastusvirasto avustaa tarkastuslautakuntaa kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaisessa arviointitehtävässä. Sen mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arviointitehtävä kattaa myös kaupunkistrategian ja sitä toteuttavien toimintaohjelmien arvioinnin. Arvioinnin kohteena on kunnan toiminta kokonaisuutena sisältäen myös omistukseen, sopimukseen ja rahoittamiseen perustuvan toiminnan sekä osallistumisen kuntien yhteistoimintaan.

Arviointi toteutetaan tarkastuslautakunnan vuosittain hyväksymän arviointisuunnitelman mukaisesti, ja siitä raportoidaan tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa. Arviointitoiminnan tavoitteena on tuottaa arviointikertomuksella ja muilla arviointiraporteilla valtuustolle tietoa kaupungin strategista ohjausta ja päätöksentekoa varten.

Arviointityötä ohjaavat tarkastuslautakunnan toimikunnat. Toimikuntien kokouksissa käsitellään arviointisuunnitelman mukaisia arviointiaiheita ja valmistellaan tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen tulevia tekstejä. Toimikunnat tekevät myös arviointisuunnitelmaan liittyviä käyntejä kaupungin ja kaupunkikonsernin kohteisiin.

Tilintarkastus

Tarkastusvirasto avustaa kaupunginvaltuuston valitsemaa tilintarkastusyhteisöä kaupungin hallinnon ja talouden lakisääteisessä tilintarkastuksessa. Tarkastukset tehdään tilintarkastusyhteisön kanssa laadittavan suunnitelman mukaisesti, ja tarkastusvirasto raportoi niistä tilintarkastusyhteisölle. Tilintarkastusyhteisö sisällyttää omiin raportteihinsa myös tarkastusviraston tekemät olennaiset tarkastushavainnot.

Tarkastussuunnitelmaan sisältyvät tarkastukset tehdään tiimityönä tarkastuksen kohteina oleviin toimialoihin/palvelukokonaisuuksiin ja keskushallintoon.

Lisäksi tarkastusvirasto valmistelee ehdotuksen Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien yhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä.