Tarkastus­lautakunta

Kuvituskuva Kari Ylitalo. Ilmakuva Helsingin keskustasta.

Tarkastuslautakunta järjestää kaupungin hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin kuntalain 14. luvun mukaisesti. Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kaupunginvaltuutettuja.

Lautakunta arvioi, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko kuntalain 6 §:n tarkoittamalla tavalla määritelty kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitetään valtuustolle vuosittaisessa arviointikertomuksessa. Lautakunta valmistelee valtuustolle sen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat, mm. kaupungin tilintarkastajan valinnan.

Lautakunta seuraa kaupungin ja kaupunkikonsernin hallintoa ja taloutta sekä niissä tapahtuvia muutoksia. Se hyväksyy suunnitelman kaupunkikonsernin tytäryhtiöiden ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä, nimeää ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi sekä yhteensovittaa kaupungin ja kaupunkikonsernin tilintarkastuksen.

Tarkastuslautakunta valvoo lakisääteisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja raportoi siitä kaupunginvaltuustolle.

Sinua voisi kiinnostaa myös

Kuva: Kari Ylitalo