Päätöksenteko

Tarkastusvirasto valmistelee lautakunnalle sen toimivaltaan kuuluvat asiat. Tarkastuslautakunta vastaa sen arvioinnista, ovatko valtuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko kunnan toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta vastaa myös valtuuston päätettävien tarkastusasioiden valmistelusta ja tarkastuksen yhteensovittamisesta kaupunkikonsernissa.

Kaupunginvaltuuston ja tarkastuslautakunnan alaisen tarkastusviraston toimintaa ohjaavat keskeisimmin kaupungin hallintosääntö (pdf,) ja tarkastusviraston toimintasääntö.

Tarkastuslautakunta kokoontuu vuonna 2024 yhteensä 13 kertaa.

Voit tarkemmin tutustua tarkastuslautakunnan kokouskalenteriin Päätökset-sivustolla

Kokouspaikka ellei toisin ole mainittu: Tarkastusvirasto, Sörnäistenkatu 1, kokoushuone.

Lisätietoa kokouksista antaa tarkastuslautakunnan sihteeri, Vilma Lamminpää, puh. 310 36581.

Päätökset-palvelusta saat tietoa päätöksenteosta kootusti ja helposti

Uusi Päätökset-palvelu kokoaa kaupungin päätöksentekoon liittyvät tiedot yhteen paikkaan. Palvelusta löydät tiedot päätöksistä viranhaltijoihin, kokoustietoihin ja päätöksenteon sanastoon.