Asukkailta kymmeniä ehdotuksia kaupungin toiminnan arvioimiseen

Asukkaat ehdottivat kymmenittäin asioita, joita Helsingin tarkastuslautakunnan pitäisi käsitellä arvioidessaan kaupungin toimintaa. Esimerkiksi varhaiskasvatuksen henkilöstön riittävyys nousi esiin. Aiheita kerättiin kaupungin sähköisen Kerro kantasi -järjestelmän avulla 6.–22.tammikuuta. Kommentteja kertyi 87, ja niistä 48 oli varsinaisia ehdotuksia.

Auraustraktori puhdistaa lumia pois kävelytieltä. Kuvaaja; Maija Astikainen.
Asukkaat toivoivat arviointia erityisesti siitä, miten kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito on järjestetty. Kuva: Maija Astikainen

Asukkaat toivoivat arviointia erityisesti siitä, miten kevyen liikenteen väylien talvikunnossapito on järjestetty eri käyttäjäryhmien näkökulmasta, kertoo arviointipäällikkö Minna Tiili Helsingin kaupungin tarkastusvirastosta. Vastaajat toivoivat myös vanhusten ympärivuorokautisen hoidon laadun arvioimista.

— Osa kuntalaisten toivomista aiheista oli sellaisia, joihin tarkastuslautakunta valmistelee jo arviointia. Huhtikuussa 2023 julkaistavassa vuoden 2022 arviointikertomuksessa arvioidaan muun muassa asuinalueiden kaavoituksen vaikutusta viheralueisiin ja varhaiskasvatuksen henkilöstöpulaa. Ne herättivät eniten kiinnostusta viime vuoden Kerro kantasi -kuulemisessa ja niistä tuli tälläkin kertaa ehdotuksia, kertoo Tiili.

Tarkastuslautakunta pyysi ehdotuksia arvioitavista asioista myös kaupunginvaltuutetuilta, valtuustoryhmiltä ja kaupungin virkamiesjohdolta. Arviointiehdotuksia tuli lisäksi tarkastuslautakunnan jäseniltä ja tarkastusviraston henkilöstöltä. Kaikkiaan ehdotuksia kertyi hieman yli sata. Tarkastuslautakunnan kaksi toimikuntaa käsittelee ehdotuksia kevään kokouksissaan ja päättää toukokuussa vuoden 2023 arviointisuunnitelmasta. Sen aiheet raportoidaan kaupunginvaltuustolle huhtikuussa 2024.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida vuosittain, ovatko kaupunginvaltuuston kaupungille ja kaupunkikonsernille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet sekä onko kaupungin toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta on suoraan kaupunginvaltuuston alainen toimielin.

Parhaillaan on käynnissä vuoden 2022 arviointisuunnitelman toteuttaminen ja vuoden 2023 arviointikertomuksen valmistelu. Arviointikertomus 2022 julkaistaan huhtikuun lopulla sivustolla arviointikertomus.fi.

Lisää aiheesta

Tarkastuslautakunta
Arviointikertomus
Video tarkastuslautakunnan työstä